Certyfikat GMP+

Celem standardu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów paszowych przeznaczonych dla zwierząt a w konsekwencji zdrowia konsumentów żywności pochodzenia zwierzęcego, która powinna charakteryzować się odpowiednią jakością oraz smakiem. Wdrożenie standardu GMP + polecane jest głównie przedsiębiorstwom, które współpracują z paszowymi rynkami na terenie Holandii. Wymagania GMP+ w sektorze paszowym oparte są na zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz wymaganiach HACCP. Pierwszą wersję dokumentu opracowano w Holandii w 1992 roku. Początkowo w zakresie jego wymagań uwzględniono tylko warunki transportu oraz bezpieczeństwa pasz. W 2006 roku opracowano nowe standardy, które poszerzały wcześniejszy zakres o bezpieczeństwo żywności oraz warunki w jakich pasze są przechowywane. Obecnie system zawiera wymagania dotyczące produkcji od samego początku czyli hodowli roślin, aż po produkcję paszy oraz jej sprzedaż. Od 2010 roku GMP + zarządzany jest przez GMP + International.